تماس با ما

تماس با ما

 

اطلاعات تماس :
فروشگاه : 984134208146 و 984134208147
بخش سایت : 984134213118
مدیر عامل : 989144175246
مسئول فروشگاه اینترنتی : 989146122635
ایمیل : infoabricarpet@yahoo.com
آدرس شعبه 1 : تبریز - سردرود - خیابان امام ( بسیج ) - 50 متری رستوران جلالی بطرف تبریز پلاک 429 - 439
آدرس شعبه 2 : تبریز - سردرود - خیابان امام ( بسیج ) - نبش اتحادیه تابلوفرش